NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

>>Ampsdraers

 
Dekaan: Prof Elsabé (AE) Loots
Sekretaresse: Me Marlené Stroebel
 
Personeel in Dekaanskantoor:
Administratiewe Bestuurder Prof Fanus (SJ) van der Merwe
Assistent: Me Judie (JM) Coetzee

Vertaler EBW                                              Me Cecilé van Zyl
Administratiewe Beampte                      Me Melanie Roodt


 

Navorsingsfokuseenheid :  Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Direkteur: Prof Jaco Pienaar 
Sekretaresse: Me Louise Janse van Rensburg
Senior Admin Assistent: Me Mariana Kleynhans 
                                                                     

 

 

Direkteure en Programleiers van Skole:
 
  Skool vir Ekonomie
Direkteur: Prof Wilma Viviers
Program:  Internasionale Handel: Dr Marianne Matthee
Program:  Risikobestuur: Prof Paul Styger
Program:  Ekonomie: Prof Waldo (WF) Krugell
Navorsing: Prof Andrea Saayman
   
Skool vir Ondernemingbestuur
Direkteur: Prof Renier (LR) Jansen van Rensburg
Program:  Entrepreneurskap: Prof Japie Kroon
Program:  Bemarking: Dr Orpha Lotz 
Program:  Toerismebestuur: Prof Elmarie Slabbert
                 Nisarealeier Prof Melville Saayman  
Navorsing: Prof Pierré (PG) Mostert
    
Skool vir Menslikehulpbron-Wetenskappe  
Direkteur: Prof Jan (JC) Visagie
Program:  Bedryfsosiologie:  Arbeidsverhoudinge: Dr Herman (HM) Linde
Program:  Bedryfsielkunde: Mnr Gerhard (GH) Rabie
Navorsing: Prof Karina Mostert
   
Skool vir Rekeningkundige Wetenskappe  
Direkteur: Prof Susan (SS) Visser
Program: Geoktrooieerde Rekenmeestersopleiding: Prof Jaco Fouche
Program:  Bestuursrekenmeestersopleiding: Mnr Jaco (RJJ) Barnard
Program:  Finansiële Rekenmeestersopleiding: Prof Berrie (AA) Stoop
Program:  Forensiese Rekenmeesterskap: Prof Jan (JD) van Romburgh  
Program:  Belastingopleiding: Prof Cicelia Potgieter
Navorsing:  Prof Pieter Buys 
Potchefstroom Besigheidskool  
Klik hier om meer oor die PBS te sien
Direkteur:  Prof TE du Plessis
Program:  MBA Opleiding  Prof CA Bisschoff
 Prof RA Lotriet
Program:  Gevorderde Bestuursprogram  Prof CA Bisschoff
 Me EM Scholtz
Program:  Middelbestuursprogram:  Prof I Nel
 
20April2010(dewmr)
 

© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings