NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

 

WorkWell
Navorsingseenheid vir Ekonomiese- en Bestuurswetenksappe

Navorsing in die Fakulteit word bestuur deur die direkteur van die Navorsingseenheid vir Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe. Onder die navorsingseenheid sorteer die volgende subprogramme:

  • Globalisering en Ekonomiese Ontwikkeling
  • Mensehulpbron-Bestuur vir Ontwikkeling
  • Entrepreneurskap en Kleinsake-Ontwikkeling
  • Toerismebestuur vir Ontwikkeling

Die direkteur van die navorsingseenheid is ook verantwoordelik vir die bestuur van die navorsingskomponent van die magister- en PhD-studies in die onderskeie skole en opleidingsprogramme van die fakulteit.  

Personeel:  Navorsingskantoor

Direkteur:  Prof J Pienaar
Sekretaresse:  Me L Jansen van Rensburg
Senior Administratiewe Assistent:  Me M Kleynhans

Verdere inligting is beskikbaar op die navorsingseenheid se webblad of in die brosjure (PDF-formaat) beskikbaar.21 Sept 2009(dewmr)

 

© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings