NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Skool vir Tale

 
  • Direkteur: Prof Wannie Carstens
  • Sekretaresse: Mev Marinda Moodie
  • Telefoon: +27 18 299 1551
  • Faks: +27 18 299 1562
  • Bussie 493, Noordwes-Universiteit, Privaatsak X6001, Potchefstroom, 2520.
  • Waar is ons? E9 - Frans du Toitgebou, K209.
 

© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings