NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Fakulteit Natuurwetenskappe

 


Welkom by Statistiese Konsultasiediens


skd


Die Statistiese Konsultasiediens van die PUK kan advies en voorligting  verskaf by statistiese beplanning van kliniese proewe en opnames deur eksperimentele- en steekproefontwerpe.                Handleiding

  

Bepaling van Effekgrootte-indekse
en Praktiese Betekenisvolheid

            Kwaliteits Monitering

 

vergroot2

Oor onstas

Dienste en tariewepos

Kontak ons

 


© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings