NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Fakulteit Teologie

 

Faculty of Theology

Agtergrond


Die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit (NWU), voorheen bekend as die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hor Onderwys (PU vir CHO), het  uit die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) ontstaan.

 Die begin van die Teologiese Skool in 1869 is daarom ook die begin van die voormalige PU vir CHO, en dus die NWU. Die besondere band wat tussen die Teologiese Skool en PU vir CHO as twee selfstandige inrigtings bestaan het, bestaan steeds tussen die Teologiese Skool en die Noordwes-Universiteit.


Die Fakulteit Teologie het in 1930 formeel as ‘n Fakulteit van die voormalige PU vir CHO tot stand gekom, en is nou n die ontstaan van die Noordwes-Universiteit steeds een  van die fakulteite. Tussen die Teologiese Skool van die GKSA en die Fakulteit Teologie van die NWU is daar besonder noue bande. Die meeste personeel van die Fakulteit is ook personeel van die Teologiese Skool. Daar is ‘n Ooreenkoms wat die verhouding tussen die Fakulteit Teologie van die NWU met die Teologiese Skool van die GKSA beskryf. Benewens hierdie ooreenkoms met die GKSA het die Fakulteit Teologie ‘n groot aantal ander ooreenkomste met nasionale en internasionale teologiese inrigtings wie se dosente by die Fakulteit Teologie geakkrediteer is om sekere graadprogramme van die NWU op hulle kampusse aan te bied.

Opgedateer 03 Mei 2010 MJB 

Spesiale skakels

GKSA

Tweede Semester Rooster

Toerusting vir Kategismusprediking

 


© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings