NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Fakulteit Teologie

 

 

Navrae 

Posadres

Noordwes-Universiteit
Fakulteit Teologie
Privaatsak X6001
POTCHEFSTROOM
2520

Algemene Navrae

Mev A Moerdyk
Administratiewe Bestuurder:
Fakulteit vir Teologie
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom,
2520
Epos: antoinett.moerdyk@nwu.ac.za
Tel: +27 18 299 1847
Faks: +27 18 299 1061

BTh-Programme

Prof PJ Jordaan
BTh Program-ko÷rdineerder
Fakulteit vir Teologie
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom,
2520
Epos: pierre.jordaan@nwu.ac.za
Tel: +27 18 299 1602
Faks: +27 18 299 1061

 

BA Bybelse Berading en Psigologie

Prof GA Lotter
BA(BBP) Program-ko÷rdineerder
Fakulteit vir Teologie
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom,
2520
Epos: george.lotter@nwu.ac.za
Tel: +27 18  299 1840
Faks: +27 299 1061

Hons BA in Teologie

Prof CFC Coetzee
Program-ko÷rdineerder
Fakulteit vir Teologie
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom,
2520
Epos: callie.coetzee@nwu.ac.za
Tel: +27 18 299 1596
Faks: +27 18 299 1061

 

Hons BA in Antieke Tale

Mnr A Lamprecht
Program-ko÷rdineerder
Fakulteit vir Teologie
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom,
2520
Epos: at.lamprecht@nwu.ac.za
Tel: +27 18 299 1607
Faks: + 27 18 299 1061

Verspreide Leer

Prof FP Viljoen
Program-ko÷rdineerder
Fakulteit vir Teologie
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom,
2520
Epos: viljoen.francois@nwu.ac.za
Tel: +27 18 299 1842
Faks: +27 18 299 1061

Nagraadse Programme

Prof FP Viljoen
Program-ko÷rdineerder
Fakulteit vir Teologie
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom,
2520
Epos: viljoen.francois@nwu.ac.za
Tel: +27 18 299 1842
Faks: +27 18 299 1061Opgedateer Mei 2010 MJB

 

© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings