NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Literator

 

Tydskrif vir besondere en vergelykende taal- en literatuurstudie

Kontakbesonderhede

Korrespondensie-adres

Kontaknommers

Literator
Buro vir Wetenskaplike Tydskrifte
Privaatsak x6001
Potchefstroom
2520

+27 18 299 4081 (Lourens)

+27 18 299 4082 (Otto)

+27 18 299 4066 (Oberholzer)

+27 86 564 7983 (faks)

 


© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings