NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

Personeel

Me Cecilé van Zyl 
Vertaler : Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Adres:
 
Interne pos:
Telefoon:
Faks:
E-pos:

 

Kamer 121, E3 Gebou
Kantoor van die Dekaan
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Privaatsak X6001
Noordwes-Universiteit
POTCHEFSTROOM
2520
Bussie

165

+27 (0) 18 299 4048(direk)
+27 (0) 18 299 1431 (sekretaresse)
+27 (0) 18 293 1339
cecilé.vanzyl@nwu.ac.za 

 
12 Nov 2008 (dewmr)
 

© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings