NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

Personeel

Senior Administratiewe Assistent: Me Judie Coetzee

Sekretaresse vir Prof SJ van der Merwe
Adres:
 
Interne pos:
Telefoon:
Faks:
E-pos:
Kamer 114, Gebou E3
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Privaatsak X6001
Noordwes-Universiteit 
POTCHEFSTROOM
2520
Bussie
164
+27 (0) 18 299 1337 (direk)
+27 (0) 18 299 1341 (sekretaresse)
+27 (0) 18 299 1339
judie.coetzee@nwu.ac.za
 
28 Okt. 2008(dewmr)
 

© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings