NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

Personeel

Sekretaresse van die Dekaan
Me Marlené Stroebel

Adres:
 


Interne pos:


Telefoon:


Faks:


E-pos:
Kamer 117
Ekonomiese en Bestuurswetenskappegebou
Gebou E3

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Privaatsak X6001
Noordwes-Universiteit 
POTCHEFSTROOM
2520

Bussie 164


+27(0)18

299 1341
+27(0)18 299 1339
Marlene.Stroebel@nwu.ac.za

 

 

 

 

 

 
 
21 Sept 2009(dewmr)
 

© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings