NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

Personeel

Administratiewe Beampte: Me Melanie Roodt

Adres:
 

Interne pos:
Telefoon:

Faks:

E-pos:
Kantoor 123, Ekonomiese Wetenskappe Gebou (E3)
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Privaatsak X6001
Noordwes-Universiteit
POTCHEFSTROOM
2521
Bussie
164

+27 (0) 18 299 1382 (direk)
+27 (0) 18 299 1339

melanie.roodt@nwu.ac.za
 
 
23 Sept 2009(dewmr)
 

© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings