NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

Personeel

Me. L. Jansen van Rensburg
Sekretaresse :  Navorsingseenheid vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Adres:
 
Interne pos:
Telefoon:
Faks:
E-pos:

 

Kamer  148 , E3 Gebou
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Privaatsak X6001
Noordwes-Universiteit
POTCHEFSTROOM
2520
Bussie

202

+27 (0) 18 299  1347(direk)
+27 (0) 18 293 5246
louise.jansenvanrensburg@nwu.ac.za 


 
31  Okt. 2008 (dewmr)
 

© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings