NWU Home  

 

 

 
Contact us  |  Search
 
 
School of Psychosocial Behavioural Sciences

 

Subject Social Work

Welcome

Maatskaplike Werk is ‘n dinamiese professie wat ‘n groot en interessante verskeidenheid werksgelenthede bied aan jong maatskaplike werkers.  Omdat dit nog ‘n jong professie is wat steeds groei en ontwikkel, skep dit ‘n belowende loopbaan vir vir gegradueerdes wat van uitdagings hou. 

Die vakgroep het die volgende ten doel:

  • Om wetenskaplike en professionele opleiding te bied aan talentvolle jong mense wat graag wil help waak oor Suid-Afrika se kosbaarste bronne - sy mense, en
  • om maatskaplike werkers aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) op te lei teen die agtergrond van waarde gedrewe beginsels wat onlosmaaklik deel vorm van die Universiteit se karakter.

 

 


© 2009 North-West University. All rights reserved.
Terms and Conditions