NWU Tuis  

 

 

 
Kontak ons  |  Soek
 
 
Sentrum vir Tekstegnologie

 

CTexT Afrikaanse SkryfGoed 2008

Afrikaanse SkryfGoed 2008 is 'n versameling skryfhulpmiddels vir Microsoft® Office en sluit die volgende in:

Afrikaanse Speltoetser 3.1
• Maklike installasie in Afrikaans
• Gee goeie voorstelle en alternatiewe vir spelfoute
• Herken outomaties nuwe samestellings en
  verbuigings van woorde
• Uitgebreide woordelyste (meer as 430 000
  woorde)

Grammatikatoetser 1.0
Evalueer onder meer:
• woordkeuse;
• los- of vasskryf van woorde; en
• die korrekte gebruik van grammatikale konstruksies.
Bepaal ook of teks aan bepaalde stylvereistes voldoen.
Dit sluit in:
• leestekengebruik;
• konsekwente taalgebruik; en
• aanstootlike woorde.

Tesourus 1.0
• Verskaf sinonieme vir meer as 40 000 woorde
• Maklike opsoek van woorde
• Herkenning van verwante woorde

Woordafbreker
Woordafbreking (“hyphenation”) is baie nuttig vir bladuitleg.

Gebaseer op uitgebreide navorsing aan die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT™), NWU, Potchefstroomkampus.

Speltoetsers en woordafbrekers vir ander 
Suid-Afrikaanse tale:

 • isiNdebele Spelling Checker & Hyphenator  1.0
 • isiXhosa Spelling Checker & Hyphenator  1.1
 • isiZulu Spelling Checker & Hyphenator  1.1
 • Sesotho sa Leboa Spelling Checker & Hyphenator  1.1
 • Sesotho Spelling Checker & Hyphenator  1.0
 • Setswana Spelling Checker & Hyphenator  1.1
 • Siswati Spelling Checker & Hyphenator  1.0
 • Tshivenda Spelling Checker & Hyphenator  1.0
 • Xitsonga Spelling Checker & Hyphenator  1.0

Eienskappe

 • Maklike installasie in Engels;
 • Toets spelling binne die grense van die taal se standaard geskrewe vorms;
 • Omvattende woordeskat;
 • Woordafbreking;
 • Gegrond op uitgebreide navorsing deur CTexT™;
 • Kan slegs afgelaai word by www.spel.co.za.

Medewerkers:

 • Prof. SE Bosch (isiZulu)
 • Dr. PM Lubisi (Siswati)
 • Mnr. M Mahanke (Sesotho)
 • Mev. S Mahlangu (isiNdebele)
 • Mnr. H Mashele (Xitsonga)
 • Mnr. NA Mphanya (Sesotho)
 • Me S Pilon (Afrikaans)
 • Mev. K Podile (isiXhosa)
 • Prof. DJ Prinsloo (Sepedi)
 • Mev. T Tlou (isiZulu)
 • Mev. T Tsambo (Setswana)
 • Mnr. S Tshikota (Tshivenda)

Graphics.CTexT.WebLogo.1.0.0.MHM.2008-09-30.gif

SG2_web.gif

Kry ʼn nuwe kliek met die CTexT se Afrikaanse SkryfGoed 2008 vir Microsoft® Office –  ʼn versameling skryfhulpmiddels wat die klikklank van Afrikaans op jou sleutelbord klinkklaar sal maak!

CTexT-produkte is beskikbaar by:

www.spel.co.za

Taalaanleersagteware

Dagsê! 1.1

Leer jouself Afrikaans!
Hierdie program is gemik op persone, ongeag hul ouderdom, wat graag wil leer Afrikaans praat.

Die CD ROM bevat 4 hoofstukke wat elk uit 6 tot 8 lesse bestaan. Die lesse is gebaseer op kontekstuele taalgebruik in dialoogvorm. Interaksie word bevorder deur kruisverwysings en skakels na woordeskat, grammatika, funksies, vaardighede en oefeninge. ʼn Hulplêer en studiegids is ook ingesluit vir die optimale gebruik van die program. Jy kan ook jou eie pas en leerverbintenis bepaal deur ʼn studiekontrak te aanvaar om jou te lei en jou vordering te monitor.
ʼn Belangrike kenmerk is die wye verskeidenheid oefeninge wat jou in staat sal stel om voortdurend jou vordering en jou vaardigheidsvlak te evalueer.

Hierdie CD-ROM kan ook in ʼn gewone CD-speler gebruik word sodat jy jou uitspraak en luistervaardigheid kan oefen.

Ngenani! 3.1

Leer jouself isiZulu!
Hierdie program is gemik op persone, ongeag hul ouderdom, wat graag wil leer isiZulu praat. Die multimediaprogram is ontwikkel deur Afrikataalkundiges van die Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampusse van die Noordwes-Universiteit in samewerking met taalverwerwingskundiges van Vista Universiteit asook Europese kollegas van die Katholieke Universiteit Leuven.

Die CD ROM bevat 4 hoofstukke wat elk uit 6 tot 8 lesse bestaan. Die lesse is gebaseer op kontekstuele taalgebruik in dialoogvorm. Interaksie word bevorder deur kruisverwysings en skakels na woordeskat, grammatika, funksies, vaardighede en oefeninge. ʼn Hulplêer en studiegids is ook ingesluit vir die optimale gebruik van die program. Jy kan ook jou eie pas en leerverbintenis bepaal deur ʼn studiekontrak te aanvaar om jou te lei en jou vordering te monitor.
ʼn Belangrike kenmerk is die wye verskeidenheid oefeninge wat jou in staat sal stel om voortdurend jou vordering en jou vaardigheidsvlak te evalueer.

Hierdie CD-ROM kan ook in ʼn gewone CD-speler gebruik word sodat jy jou uitspraak en luistervaardigheid kan oefen.

Sondelani! 1.1

Leer jouself isiXhosa!
Hierdie program is gemik op persone, ongeag hul ouderdom, wat graag wil leer isiXhosa praat.

Die CD ROM bevat 4 hoofstukke wat elk uit 6 tot 8 lesse bestaan. Die lesse is gebaseer op kontekstuele taalgebruik in dialoogvorm. Interaksie word bevorder deur kruisverwysings en skakels na woordeskat, grammatika, funksies, vaardighede en oefeninge. ʼn Hulplêer en studiegids is ook ingesluit vir die optimale gebruik van die program. Jy kan ook jou eie pas en leerverbintenis bepaal deur ʼn studiekontrak te aanvaar om jou te lei en jou vordering te monitor.
ʼn Belangrike kenmerk is die wye verskeidenheid oefeninge wat jou in staat sal stel om voortdurend jou vordering en jou vaardigheidsvlak te evalueer.

Hierdie CD-ROM kan ook in ʼn gewone CD-speler gebruik word sodat jy jou uitspraak en luistervaardigheid kan oefen.

Tsenang! 3.1

Leer jouself Setswana!
Hierdie program is gemik op persone, ongeag hul ouderdom, wat graag wil leer Setswana praat. Die multimediaprogram is ontwikkel deur Afrikataalkundiges van die Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampusse van die Noordwes-Universiteit in samewerking met taalverwerwingskundiges van Vista Universiteit asook Europese kollegas van die Katholieke Universiteit Leuven.

Die CD ROM bevat 4 hoofstukke wat elk uit 6 tot 8 lesse bestaan. Die lesse is gebaseer op kontekstuele taalgebruik in dialoogvorm. Interaksie word bevorder deur kruisverwysings en skakels na woordeskat, grammatika, funksies, vaardighede en oefeninge. ʼn Hulplêer en studiegids is ook ingesluit vir die optimale gebruik van die program. Jy kan ook jou eie pas en leerverbintenis bepaal deur ʼn studiekontrak te aanvaar om jou te lei en jou vordering te monitor.

 

Dagse.gif

 Ngenani.gif

 

 

Sondelani.gif

 


Tsenang.gif

 

 

 

 

 

 

 


© 2009 Noordwes-Universiteit. Alle regte voorbehou.
Voorwaardes en Bepalings